Skip to main content

Inges Idee

Inges Idee - pomysły produkowane są tutaj niczym w artystycznym laboratorium. Po regularnych sesjach pełnych intensywnych dyskusji i debat, artyści eksperymentują z pomysłami, testując ich przydatność pod kątem sztuki publicznej a potem rozwijają je w konkretne, wyraziste obiekty. Projekty Inges Idee są zawsze związane z rzeczywistym kontekstem przestrzennym, dla którego powstają. Hybrydowy charakter ich prac z licznymi odniesieniami do tradycji dadaizmu, surrealizmu, minimalizmu, sztuki konceptualnej czy pop-artu tworzy niezależny i rozpoznawalny styl. Za pomocą swoich poetyckich, często zabawnych ingerencji rozciągają granice i zmieniają właściwości przestrzeni publicznej.

info - http://bryla.gazetadom.pl/