Skip to main content

Idea Westivalu

MIASTO - HOLOGRAM ŚWIADOMOŚCI

Sztuka architektury wyrasta z piękna i zrozumienia potrzeb człowieka, a idea Westivalu ma przekształcać miasto w dzieło sztuki.

Nasz projekt ma uruchomić taką energię, by miasto tworzyło się żywą myślą, by w przestrzeń publiczną wplotły się ponadczasowe formy przekazu, a mieszkańcy odnaleźli
w codziennych zajęciach pasję współdziałania we własnym interesie publicznym.

Poprzez hologram świadomości, mała zmiana w naszym życiu pozostaje odzwierciedlona wszędzie w naszym świecie. Poetyka Westivalu skłania nas do poszukiwań
w warstwach estetycznych, prowokując jednocześnie do zaczepienia o konkretną materię społeczną.

Westival jest coroczną inicjatywą SARP, mającą na celu otworzenie mieszkańców Szczecina na miasto, przestrzenie codziennych projekcji. Nieprzerwanie od 5 lat opowiadamy
i dyskutujemy o urbanistycznym środowisku, o zmianach w jego tkance, o poszukiwaniach zapomnianych historii schowanych w drobnych jego detalach. Śledzimy i oceniamy modyfikacje, które kształtują nasze plastyczne otoczenie, zastanawiamy się nad zmianami, które kreują inne miasta świata.

Historię Westivalu tworzą spotkania, prelekcje, wystawy, filmy, wycieczki wydawnictwa i długie rozmowy o mieście:

2007 - "Szczecin, miasto nieistniejące... już i jeszcze"
2008 - "W poszukiwaniu ducha miasta"
2009 - "Labirynt przestrzennych zdarzeń"
2010 - "Transformacja miasta"
2011 - "Zaprojektujmy razem miasto"
2012 - "Miasto - hologram świadomości"

 POPRZEDNIE EDYCJE

"Westival - Sztuka Architektury" służy rozbudzeniu społecznej odpowiedzialności za przestrzeń publiczną miasta.

Kultura, to rodzaj bezstratnej wymiany energii, w której wartością staje się uaktywniona cząstka każdego uczestnika, gotowa do przemiany całego ustroju.
Hasło Westivalu "Miasto - hologram świadomości" definiuję siecią wzajemnych powiązań ludzkich, obrazującą wartości indentyfikacyjne miejsca i czasu przeżywania.

arch. Tadeusz Szklarski - kurator "Westivalu - Sztuka Architektury" 

  • Westival is a conversation about the City. It is a series of meetings by city residents with the architects, engineers, visual artists, art critics, historians and sociologists. We invite those who decide about location of new investments, structure and capacity. People responsible for efficiency, quality engineering and public transport as well as specialists in creating image of the city.

The name "Westival" comes from the old neighbourhood of Szczecin, known in its heyday as Westend, where at the end of the 19th century beautifully planned all the elite’s villas - industrialists. Among them there is August Lentz Villa - our meeting place.
We learn to look at the architecture through the background history of the city and its prospects. We stimulate social responsibility for creating space. The idea of the Westival is to create a work of art out of the city.
It is the only in Poland, original initiative organized annually by the members of Szczecin branch of the Association of Polish Architects. This year we meet for the sixth time.
Motto of this year's "Westival 2012" is: "City - hologram of awareness".

  • Die Idee des Westivals ist die Veränderung der Stadt in ein Kunstwerk.

Das Westival ist eine alljährliche Veranstaltung des polnischen Architektenverbandes, der versucht, die gesellschaftliche Verantwortung für den öffentlichen Raum zu wecken.


z korespondencji:

"chciałabym, żeby szczecin stał się kolebką rozwoju duchowego. nie ma przemysłu, nic ciekawego, niech się stanie stolicą pracy nad umysłem, kultury, sztuki, twórczych projektów.
niech zbudują nad dąbskim gigantyczną marinę i lotnisko dla awionetek i niech sobie ludzie przylatują tutaj na jacht, mieszkać w bungalowach/bazie hotelowej nad jeziorem, które tam się stworzy.
taki szczecin mi się widzi;-)))" J.S.

Szczecin kolebką rozwoju umysłu - projekt na najbliższą przyszłość

----

"Świadomość jest naszą czujnością na to, co wydarza się w przestrzeni"
"Świadomość to bezpośrednia inteligencja obecna w każdej chwili. Jest ona rodzajem zrozumienia, widzenia, które jest oparte na energetycznym doświadczeniu synchronizacji serca i umysłu w kontinuum chwili obecnej."
Irini Rockwel

 

"Każde ziarno skrywa holograficzną potencję własnej mocy dokonania."