Skip to main content

Wystawa w Szczecińskim Inkubatorze Kultury

Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, profesor zwyczajny PK, kierownik Katedry Projektowania Architektury Mieszkaniowej, dziekan Wydziału Architektury PK. Prowadzi przedmioty: Projektowanie architektury mieszkaniowej, wykłady z Teorii i zasad projektowania architektonicznego i urbanistycznego; Wykłady w szkołach architektury w Las Palmas, Sewilli, Wenecji (1993-1997).

Przewodniczy Radzie Naukowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej IPA WA PK Definiowanie przestrzeni architektonicznej od 2001. Przewodniczący Sekcji Architektury Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Kurator IX i X Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie.

Ważniejsze realizacje: Dom Alchemików, Wytwórnia kosmetyków HEAN, Kraków, 1988; Droga Czterech Bram – Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia XX Zmartwychwstańców w Krakowie 1983-1993; Willa Bateau-Bateau, Kraków1996; Casa Olajossy, Lublin 2006. Ważniejsze projekty: Villa Forteza, Turek k. Konina 1995,  Bunkier Sztuki – Galeria Sztuki Współczesnej w Krakowie, 2001; Biblioteka Politechniki Krakowskiej 2006.

Ważniejsze wystawy: International Exhibition of Architektural Drawings, The Max Protech Gallery, New York, 1988; Polnische Architekturzeichnungen der Gegenwart, Aedes – Galerie für architektur und raum – Berlin 1989; Poza obrazem – BWA Kraków 1990; Baustelle: Polen, Akademie der Künste zu Berlin, 1994. LA BIENNALE DI VENEZIA, VI Mostra Internazionale di Architettura – 1996; Qvo Vadis Architektura?, Internationale Exhibition of Architecture, Muzeum Architektury we Wrocławiu, 1995-1996; 7 bram do Krakowa / 7 Gates to Cracow, Kraków 2001; Architektura Krakowa około 2000, Kraków 2004;  Icons of Polish Architecture / Ikony polskiej architektury, Warszawa, Berlin, Düsseldorf, Luxemburg, Amsterdam, Bukareszt 2007; Architektura Krakowa około 2012, Kraków 2008.

 Ważniejsze pisma DK: Dawny dom iracki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Monografia 99, Kraków 1990; Projekty i budynki 1982-1992 – Figuratywność i rozpad formy w architekturze doby postfunkcjonalnej, IPA WA  PK, Kraków 1992 r.; Architektura  –  sztuka budowania rzeczy, „Teka Komisji Architektury i Urbanistyki”, tom XXX, 1998; How to find a new text? – or rational and a poetic pretext, [w:] A. dal Fabbro, Cracovia Arx and Forum con un scritto / with an assay by Dariusz Kozlowski, Venezia 1999; Architektura betonowa, (red. i wprowadzenie), Kraków 2000; 7 bram do Krakowa / 7 Gates to Cracow, (red., wprowadzenie, i Brama Katowicka – Znaki przydrożne albo Les desmoiseles de Cracovie). Architektura betonowa, (red. i wprowadzenie), Kraków 2007.

Ważniejsze pisma o DK – J. Sepioł, Oblicza postmodernizmu w: Sztuka polska po 1945 roku, Warszawa 1987; K. Kucza-Kuczyński, Architektura narracji i fikcji, Seminarium Księży Zmartwychwstańców w Krakowie, „Architektura” 1995, nr 3; Sir Banister Fletcher's, A History of Architecture, Twentieth Edition, London 1996; P. Trzeciak,  Sztuka drugiej połowy XX wieku, Architektura polska, [w:] Sztuka Świata, t.10, Warszawa 1996. M. Misiągiewicz, Przestrzeń Magiczna, albo odnajdywanie rzeczywistości [w:] O prezentacji idei architektonicznej, Kraków 1998; K. Kucza-Kuczyński, Sakralizacja betonu – Wyższe Seminarium Księży Zmartwychwstańców w Krakowie [w:] Architektura betonowa, Kraków 2000.

Ważniejsze honory i odznaczenia: Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej, 1996; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Honorowa Nagroda SARP-Kraków, 1997; Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 2011; Honorowa Nagroda SARP, 2011.

Architektura czyli sztuka budowania rzeczy - credo artystyczne prof. Dariusza Kozłowskiego