Skip to main content

Westival w Ramin - WERSALIA 2014

Westival w Ramin - WERSALIA
6-20.10.2014 Szczecin - Ramin

Westival zrefował żagle i wciągnął niewielką banderkę e-STIVALu.
Nowe media pozwalają na niezakłóconą pracę u podstaw idei zmieniającej miasto w dzieło sztuki. W oddaleniu od przedmiotów sporu, poprzez kontakt ze sztuką realizujemy pierwotną potrzebą człowieka, potrzebę piękna.

Udoskonalamy wymianę informacji na temat sztuki oraz dziedzictwa w Europie pomiędzy sektorem kulturalnym a osobami zaangażowanymi w kreowanie polityki kulturalnej.
Tworzymy forum dla rozwoju pomysłów, nawiązywania kontaktów i przyjaźni zawodowych oraz dla precyzowania i dyskutowania planów działań.
Prowadzimy lobbying na rzecz miejsca kultury w europejskiej wspólnocie, funduszy europejskich dla działań kulturalnych, statusu artysty, miejsca kultury w społeczeństwie informacyjnym, opieki społecznej, edukacji itp.

Prowadzimy indywidualne korekty świadomości artystycznej
Pobudzamy ośrodki odpowiedzialne za twórczą wrażliwość artystyczną
Wspomagamy przekraczanie progów wypowiedzi artystycznej

Baczymy, by w przestrzeń publiczną wplotły się ponadczasowe formy przekazu, a mieszkańcy odnaleźli w codziennych zajęciach pasję współdziałania we własnym interesie publicznym. Poprzez hologram świadomości, mała zmiana w naszym życiu pozostaje odzwierciedlona wszędzie w naszym świecie. Poetyka Westivalu skłania nas do poszukiwań w warstwach estetycznych, prowokując jednocześnie do zaczepienia o konkretną materię społeczną

Mamy odnaleźć wszystkie nierozpoznane, niezauważone, niedocenione albo skryte podmioty kultury, by włączyć je w wielki twórczy potencjał miasta.

[ miaSTO na sto ] - wolność, moralność, etyka w przestrzeni publicznej... nadajemy smak

- Aktualna koncepcja rozwoju miasta - http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/BPPM/STUDIUM_2012/tom__II...
- Projekty animacyjne ożywienia przestrzeni miejskich
- Sztuka w przestrzeni publicznej
- Wystawy i wypowiedzi artystyczne
- Warsztaty projektowe urbanimacji
- Odhumanizowanie przestrzeni miejskiej

To kolejny, otwierający nowy cykl, projekt Westivalowy. Projekt skupiający się na działania lokalnych, oddolnych, na odnalezieniu pierwotnej siły budującej współczesne miasto

Program:
21.09.2014 - prapremiera Labyrinthu - Park Ramin, godz. 15
1 - 21.10.2014 - Każdy głos się liczy - głosujemy na projekt Budżetu Obywatelskiego - "30/OGM - Ławeczka obywatelska" - www.konsultuj.szczecin.pl
----------------
10.10.2014 - wystawa - Klub Storrady, godz. 19.00
18.10.2014 - "Wersalia 2014" - prezentacje artystyczne - Pałac Ramin - godz. 17.00

Labyrinth - w naszym labiryncie nie zabłądzisz, tu odnajdziesz siebie