Skip to main content

Giełda Projektów 2013

Wydarzenie służyło nie tylko zaprezentowaniu ciekawych działań animacyjnych z całej Polski, ale było również okazją do wymiany myśli i pomysłów oraz rozbudowania sieci kontaktów animatorów kultury z całej Polski. Spotkanie zostało zorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach przygotowań do marcowego NieKongresu Animatorów Kultury, którego partnerem merytorycznym jest Forum Kraków.

Giełda odbyła się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ tematem spotkania była właśnie sztuka. W ogłoszonej we wrześniu rekrutacji poszukiwaliśmy projektów, w których sztuka jest tematem oraz narzędziem służącym animowaniu lokalnych społeczności.

Tegoroczna edycja Giełdy była szczególna, ponieważ stanowiła prolog do NieKongresu Animatorów Kultury – ogólnopolskiego spotkania animatorów kultury, które odbędzie się w dniach 26-28 marca 2014 r. NieKongres, na co wskazuje już sama jego nazwa, ma być niekonwencjonalnym spotkaniem, na kształt którego wpływ mają przede wszystkim sami animatorzy kultury. Dlatego też pierwsza część Giełdy Projektów została poświęcona na omówienie ramowego programu NieKongresu. Podstawowe założenia przedstawił Marek Sztark, dyrektor programowy NieKongresu. Uczestnicy Giełdy mieli możliwość zgłaszania uwag.

Zainteresowanych zapraszamy  - http://www.platformakultury.pl/kategorie/niekongres-gieldaprojektow2013.html